31-05-2013 : இருதய அறுவை சிகிச்சைக்குப்பின் விரைவில் குணமடைய வழிமுறைகள் – Dr.Krishnanand Pai