30-05-2015 : பக்கவாதம் ஏற்பட்ட நாலரை ,மணி நேரத்திற்குள் \\\’அல்டெப்ளேஸ்\\\’ ஊசி போட்டால் குணமாகலாம் – Dr.Senthilkumar