29-04-2012 : கே. எ ம் .சி எ ச் . மருத்துவமனையில் இருதய துடிப்பை நிறுத்தாமல் 150 பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை – Dr.Nanda Kumar