26-07-2013 : கே.எம்.சி.எச் மருத்துவமனையில் உலகத்தர அவசர சிகிச்சை பிரிவு – Dr. .N.Karthick