24-05-2013 : மாரடைப்பு ஏற்பட்ட 4 மணி நேரத்திற்குள் மருத்துவமனைக்கு வந்தால் பலனுண்டு – Dr.Venkatesh Babu