24-01-2014 : சர்க்கரை நோயை துவக்கத்திலேயே கண்டறிந்தால் பாதிப்புகளை தவிர்க்கலாம் – Dr.T.R.Sivagnanam