22-05-2012 : கோவை மெடிக்கல் சென்டரில் ரத்த புற்று நோய்க்கு சிறப்பு சிகிச்சை – Dr.Rajasekar