19-03-2015 : இதயத்துடிப்பு கோளாரால் படபடப்பு, மயக்கம் தீர்வுக்கு \’பேஸ் மேக்கர்\’, \’ஆபலேசன் தெரபி\’ – Dr.Lawrance Jesuraj