18-10-2013 : மாரடைப்பு ஏற்பட்டவர்க்கு குறுகிய நேரத்தில் கெ.எம்.சி.எச் – ல் சிகிச்சை – Dr.T.Kannan