15-06-2012 : புற்று நோய்க்கு லேப்ப்ரெஸ்கோபி அறுவை சிகிச்சை – Dr. A. Ganesan