12-10-2012 : 12 ஆண்டுகளாக நரம்பு பாதிப்பால் அவதிப்பட்ட வாலிபரை நடக்க வைத்தனர் – Dr.Arul Selvan