09-07-2014 : இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் கேஎம்சிஎச் மருத்துவமனை முன்னணி – Dr.Sureshkumar