04-01-2013 : உயர குறைப்பாட்டு பிரச்சனை ஹார்மோன் சிகிச்சை பெறலாம் – Dr.Velayutham