03-05-2014 : கே எம் சி எச் மருத்துவமனையில் மூட்‌டுவலிக்கு அதீநவீன ஆபரேஷன் – Dr.A.S.Thennavan