கொரோனா தொற்று காலத்தில் ஏற்பட்ட மன சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட மருத்துவரை நாட தயங்க வேண்டாம்