கே.எம்.சி.ஹெச்.மருத்துவமனையில் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பரிசோதனை முகாம் துவக்கியது