கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனையில் நீரழிவு நோய்களுக்கு பாதுகாப்பான சிகிச்சை