குணமடைந்தவர்களுக்கு மீண்டும் கொரோனா டாக்டர்களுக்கு புதிய சவால்